Slide 1 Slide 2
This is an example of a HTML caption with a link.

O nas

 

…istotną cechą nauczania jest to, iż tworzy strefę najbliższego rozwoju dziecka, czyli daje początek wielu wewnętrznym procesom rozwoju, uruchamia te procesy, na razie dostępne dziecku tylko w sferze obcowania z otoczeniem i współpracy z kolegami, a potem po przejściu rozwoju wewnętrznego stające się wewnętrznym dorobkiem samego dziecka. (…) procesy rozwoju idą w ślad za procesami nauczania, które tworzą strefę najbliższego rozwoju… (Wygotsky)  


           Niepubliczne Przedszkole Twórcze ToTu w Górkach Malych  istnieje od 1.lutego 2013 r.

 Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci w wieku 2,5- 6 lat.

Głownym założeniem  działalności przedszkola " To Tu" jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania i indywidualizację działań edukacyjnych tak, by potrzeby rozwojowe każdego przedszkolaka były zaspokojone. 

Poszukujemy innowacyjnych metod pracy i programów nauczania. 

Wierzymy, że odpowiednio prowadzona edukacja przedszkolna to klucz do prawidłowego

rozwoju dziecka. 

Naszym podstawowym założeniem dydaktycznym jest nauka myślenia twórczego, dlatego wdrażamy innowacyjny program wychowania przedszkolnego opraty na idei Lwa Wygotskego- "Klucz do uczenia się". 

Wygotsky wierzył, że prawdziwa edukacja nie polega na samym przyswojeniu określonej wiedzy - polega na rozwoju umiejętności dzieci do uczenia się, czyli zdolności do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania i realizowania swoich planów oraz komunikowania swojego zrozumieniana wiele  sposobów.

Uznawał, że można to osiagnąć zapewniając dzieciom kulturowe narzędzia myślenia i tworzenia.