Apr 5, 2019

PISMO KURATORA OŚWIATY WRAZ Z INFORMACJĄ MEN DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH


Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

 

 

 Z pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r.  Śląski Kurator Oświaty zobowiązał nas do przekazania Państwu informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie strajku nauczycieli, co czynimy.

 

 

 

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, iż nasze przedszkole nie uczestniczy w strajku i przez okres jego trwania będzie w dalszym ciągu normalnie funkcjonowało.

Category: General
Posted by: adminN

Wszelkie ifnormacje zamieszczone są poniżej...