Slide 1 Slide 2
This is an example of a HTML caption with a link.

Klauzule Informacyjne

 
 
 

KLAUZULE INFORMACYJNE


Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób    fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Niepublicznym Przedszkolu Twórczym „ToTu” z oddziałami integracyjnymi w Górkach Małych.

 

 

 

Dane osobowe dzieci i rodziców, opiekunów prawnychDane osobowe osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola