Slide 1 Slide 2
This is an example of a HTML caption with a link.


‘Wiedza jest wynikiem interakcji między jednostką a otoczeniem, rozumiana jako coś, co ma podłoże społeczne i kulturowe, a nie tylko fizyczne.’’

L. Wygotski 


Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU” z oddziałami integracyjnymi  to wyjątkowe przedszkole, które charakteryzuje niepowtarzalny klimat towarzyszący procesowi edukacji.

 

Podstawowym zadaniem edukacji w przedszkolu twórczym jest zadbanie o prawidłowy rozwój dziecka.

 

Obecnie do naszych grup przedszkolnych przyjmujemy dzieci od 2,5 – 6 lat.  
Głównym założeniem działalności przedszkola „To Tu” jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania i indywidualizację działań edukacyjnych tak, by potrzeby rozwojowe każdego przedszkolaka były zaspokojone.

Poszukujemy innowacyjnych metod pracy i programów nauczania. Wierzymy, że odpowiednio prowadzona edukacja przedszkolna to klucz do dalszych sukcesów edukacyjnych dziecka.

Naszym podstawowym założeniem dydaktycznym jest nauka myślenia twórczego, dlatego wdrażamy innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na idei

Lwa Wygotskego – „Klucz do uczenia się.

Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój dzieci uwzględniając ich indywidualne możliwości rozwojowe. Czyni to w oparciu o ścisłą współpracę z rodzicami, zapewnia pomoc specjalistyczną: psychologiczną, logopedyczną, terapię Integracji Sensorycznej, oraz pomoc pedagogów i oligofrenopedagogów.